Wide Receiver Oyuna Başlama / Wide Receiver Start

Hazırlayan: Barış DERVİŞ

 

Top tutucular amerikan futbolunun en atletik oyuncularıdır. Aynı zamanda karşılarındaki savunucular da savunmanın en iyi atletleri olmak durumundadır. Bir top tutucu ile savunması arasındaki rekabet saliseler ile ölçümlenebilir. Rakibin savunmasından kurtulabilmek amacıyla top tutucunun oyuna başlaması olabildiğince patlayıcı ve hızlı olmalıdır. En iyi çıkışı yapabilmek için şu noktalara dikkat etmek gerekir:

Image-1 (2)

Top tutucunun başlama pozisyonundan çıkışı (Norvell, 2013, p.55). a)ön bacaktan kuvvet alma  b) arkadaki bacağı öne savurma

 

▸ Öndeki bacaktan güç alınıp arkadaki bacak öne atılmalı:

Top tutucular başlama pozisyonundan çıkarken öndeki bacaklarından kuvvet alıp ilk adımı arkadaki bacaklarıyla yapmalıdır. Özellikle yeni başlayan oyuncularda zaman zaman öndeki bacakla çıkış yapma hatası görülmektedir. Bunun başlıca nedeni öndeki bacağa yeterli ağırlığın verilmemesidir. Rekabetin saliseler ile ölçüldüğü bir platformda gereksiz bir adımın atılması tolere edilemez bir durumdur. Bir top tutucu her idmanda mutlaka başlama pozisyonundan çıkış tekniğini çalışmalı ve kusursuz bir çıkış alışkanlığına ulaşmalıdır.

▸ Kollar ile patlayıcı çıkış desteklenmeli; arkadaki bacağın tersi taraftaki kol öne savurulmalı:

Bir sürat koşucusu bacakları ile olduğu kadar kolları ile de koşar. Anatomik olarak en verimli koşabilme tekniğinin temel gereksinimlerinden birisi de kolların bacaklarla ahenk içerisinde çalışmasıdır. Bu ahengin korunması ilk çıkıştan koşunun sonuna kadar geçerlidir. Top tutucu oyuna başlarken arkadaki bacağının tersindeki kolunu olanca patlayıcı şekilde öne doğru savurmalıdır.

▸ İlk adım çok kısa olmamalı:

Top tutucunun alacağı ilk adım çok önemlidir. Top tutucular oyun kurucular ile bir makine gibi çalışmalıdır. Top tutucunun aldığı her adımın tutarlı ve her seferinde aynı şekilde alınması, koşulacak rotanın oyun kurucu ile zamanlamasının doğru kurgulanmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda top tutucu baskılı bir savunma görmüyor ise ilk adımı çok kısa olmamalıdır. Adım büyüklüğü olarak ortalama üç adımda 5 yard mesafe alınabilecek büyüklük düşünülebilir. Eğer karşıda baskılı bir savunma var ise rakibi şaşırtma teknikleri çerçevesinde kısa adım alınabilir.

▸ İlk adımın yönü rotaya göre, önceden planlanarak belirlenmeli:

Top tutucu ilk adımını koşacağı rotaya uygun bir yönde atmalıdır. İlk adımın yönünü etkileyen faktörler (savunma oyuncusunun yeri, koşulacak rotanın tipi vb.) başlama pozisyonunda önceden düşünülmeli ve uygun strateji oluşturarak yönü tayin edilmelidir. Unutulmamalıdır ki hatalı bir adım, koşulacak rotanın bozulmasına neden olabilecektir.

 

 

 

 

Referanslar:
Norvell, J (2013). Complete Wide Receiver. Human Kinetics.

About Baris Dervis

Barış Derviş Anadolu Rangers
This entry was posted in Hücum Teknikleri and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s