11-12 Ocak 2014 Korumalı Futbol Ankara Aday Hakem Kursu

297692_308054705876412_381995065_n

Hepimiz biliyoruz ki, bir ülkede Korumalı Futbol’un (Amerikan Futbolu) gelişimi kısaca üç temel ayak üzerinde gerçekleşir.

  1. Koçlar
  2. Oyuncular
  3. Hakemler

Elbette sporun gelişimini etkileyen başka faktörler de bulunmaktadır. Ancak yukarıda sayılan 3 temel öğeden birinin eksik kalması, sporun gelişimini kötü anlamda etkileyecektir. Oyuncuların eksik (nitel veya nicel diyelim) olduğu bir durumda ne kadar iyi koç bulunursa bulunsun, eldeki malzeme niteliksiz/yetersiz olacağından ötürü spor yerinde sayacaktır. Mükemmel atletlerden oluşan bir takım iyi bir koça sahip olmadığında da bu spor sağa sola koşuşan, aynı formayı giyen, amaçsız 11 kişinin mücadelesine dönüşecektir. Hem oyuncu hem de çalıştırıcı bazında yeterliliğe ulaşılması durumunda ise hakemlerin yetersiz olduğu durumlarda hiç bir zaman tam kapasite bir maç oynanamayacak, hiç bir zaman bu spor gelişemeyecektir.

Ülkemizde oyuncu anlamında büyük gelişmeler görülmektedir. Giderek artan oyuncu sayısı, oyuncuların niteliğindeki gelişmeler gözle görülür bir hal almıştır. Ancak camiamız, hakemlik ve koçluk eğitimlerine yeteri kadar ilgi göstermemektedir (Koçluk seminerlerinin katılan kişi sayısının hem çok az, hem de katılımcılar  belge almaya odaklı olduğu için verimli geçmediğini söyleyebilirim). Hakemlik ise ülkemizin şartlarında gerçekleştirilmesi oldukça zor, ancak büyük ölçüde saygı duyulması gereken bir meslektir.

Yıllardır tüm camia hakem hatalarından, yanlış kararlardan şikayetçi olmaktadır. Ancak bu konuda yardım etmeye çalışan takım veya kişi sayısı oldukça azdır. Bu nedenle en kısa sürede hakem sayısında hem nitel hem de nicel anlamda artışın sağlanması gerekmektedir.

İyi yetişmiş ve yeterli sayıda hakemimiz olduğu zaman ne gibi avantajlarımız olur?

  1. Giderek çok daha akıcı ve zamanında biten maçlara sahip oluruz.
  2. Sakatlık oranının düştüğünü görürüz.
  3. Daha makul maç takvimlerinin hazırlanabilmesi mümkün olur. Günümüzde maçların yayılmasının en büyük nedenlerinden birisi hakem sayısındaki yetersizliktir.
  4. Türkiye’de korumalı futbol; çağ atlar. Hem sistem, tekniksel hem de hem görsel olarak.

Dolayısıyla tüm takımlarımıza bu noktada bir iş düşüyor. O da hakem yetiştirmek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) 11-12 Ocak tarihinde yeni aday hakem kursu ilanını yaptı. Bu noktada her takım, bünyesinden aktif oynayan/oynamayan (benim önerim sakatlık sonucu oyunu bırakmak zorunda kalan oyuncuların önceliğinde) 3-4 adet oyuncuyu bu kursa göndererek, ülkemizde bu sporun gelişmesine büyük katkı sağlayabilir. Ankara ve İstanbul bölgesi hakemleri bulunmakta. Bir düşünün, neden Eskişehir, Sakarya, Bursa, Isparta, Antalya, Mersin gibi bölgelerde de bölgesel hakem ekipleri bulunmasın?

MHK’nın ilanını olduğu gibi aşağıda yayınlıyorum. Umarım her takım bu işin ucundan tutar ve sporu birlikte geliştiririz. Belki sizden geçmiştir ama neden sizden sonraki jenerasyon daha iyi şartlarda oynamasın ki?

MHK İlanı:

Korumalı Futbol’da 11-12 Ocak 2014 tarihlerinde Ankara’da Aday Hakem Kursu düzenlenecektir.

Adres: Söğütözü Cad. No :35 – Ankara Saat : 10:00 – 17:00 Kursa Katılım Şartları :

1-En az Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

3-Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

4-En az 18 yaşını doldurmuş olmak, 5-7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. İstenen Belgeler: 1-Dilekçe (açık adresli) 2-4 Adet vesikalık Fotoğraf 3-Sağlık Raporu (Hükümet tabipliğinden ve Sağlık Ocağından ASLI) 4-Savcılık iyi hal evrakı ASLI

5-Nüfus cüzdan sureti (resimli)

6-Milli sporcu olanlar Millilik belgesi getireceklerdir.(varsa)

7-Korumalı Futbol branşında sporcu yaptığını belgelemek. (varsa)
8-Kursa katılanlar kurs ücreti olan 50.-TL’yi kurs yetkiline teslim edebileceklerdir.

 

About Baris Dervis

Barış Derviş Anadolu Rangers
This entry was posted in Rangers Futbol and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s